Vragenlijsten worden veel gebruikt bij onderzoeken en in de zorg. De ‘What Being the Parent of a New Baby is Like-Revised’ (WPL-R) is een vragenlijst speciaal ontworpen om de aanpassing aan het ouderschap te meten.

Hoewel de ethische commissie beoordeelde dat de WPL-R geen invasief karakter zou hebben bij nieuwe moeders, onderzoeken de auteurs hun vermoeden dat het afnemen van de vragenlijst een interveniërend effect kan hebben op gedachten en emoties van moeders.

Om dit te onderzoeken is er een dwarsdoorsnede onderzoek uitgevoerd met online vragenlijsten. Moeders boven de 18 jaar, die in de voorafgaande 12 maanden bevallen waren, werden geworven van februari tot april 2020 via sociale mediaplatforms. Er werd gebruik gemaakt van het Positive And Negative Affect Schedule (PANAS) om zowel de mogelijke positieve als negatieve effecten op de gedachten en emoties van moeders te meten, die verband houden met het voltooien van de WPL-R. De vragenlijst bevatte vragen met achtergrondvariabelen, PANAS, WPL-R en opnieuw PANAS.

In totaal zijn er 215 vragenlijsten geretourneerd, waarvan 152 compleet en waarvan 63 niet volledig ingevuld waren. De interne consistentie van de PANAS was goed, met Cronbach’s alpha variërend van α = 0.87 tot α = 0.90. De resultaten laten geen verschil zien in positieve effecten op de gedachten en emoties van moeders.

Er was bij de eerste PANAS-meting geen verschil tussen de moeders die de vragenlijst compleet of niet volledig hadden ingevuld. Onder de moeders die de vragenlijst compleet hadden ingevuld laten de resultaten wel een significant minder negatief effect zien op de gedachten en emoties van moeders door het voltooien van de WPL-R (p<0.001).

De bevindingen impliceren een positief interveniërend effect van de WPL-R vragenlijst. Vrouwen worden niet positiever over het moederschap na het invullen van de WPL-R, maar wel minder negatief.

Dit onderzoek roept de vraag op of het acceptabel is om een vragenlijst te gebruiken zonder enige kennis van het mogelijke effect ervan. Het is raadzaam voor zorgverleners en onderzoekers om goed in het oog te houden wat het interveniërend effect kan zijn van een vragenlijst om een mogelijk negatief effect te vermijden.