Prenatale screening heeft als doel na te gaan wat de kans is op een aangeboren afwijking. Er bestaat grote etnische ongelijkheid in het gebruik van prenatale screening, counseling, de mate van geïnformeerde besluitvorming en het gebruik van prenatale screening.

Meer inzicht in de ervaringen van verloskundigen met het aanbieden van prenatale screening aan migrantenvrouwen kan beter inzicht geven in de oorsprong en gevolgen van deze etnische ongelijkheid.

De onderzoekers hebben twaalf interviews afgenomen bij verloskundigen die gecertificeerd zijn als officiële counselors voor prenatale screening op aangeboren afwijkingen. Verloskundigen verspreid over heel Nederland namen deel en zij waren vooraf geïnformeerd dat de interviews gingen over de counseling bij vrouwen, die zij identificeerden als migranten. Interviews werden geanalyseerd met behulp van thematische analyse.

De thematische analyse bracht vier hoofdthema’s aan het licht: 1) taalbarrière, 2) lage gezondheidsvaardigheden, 3) sociaal-culturele en religieuze verschillen tussen de verloskundige en de vrouw, en 4) stereotypering door verloskundigen. Barrières werden met name ervaren bij vrouwen met een niet-westerse migrantenachtergrond.

Het vierde thema, de stereotypering door verloskundigen, had invloed op alle drie aspecten van counseling: gezondheidsvoorlichting, ondersteuning bij het nemen van beslissingen en de relatie tussen cliënt en verloskundige.

Gezondheidsvoorlichting was moeilijk vanwege taalbarrières en lage gezondheidsvaardigheden van vrouwen, ondersteuning bij het nemen van beslissingen werd belemmerd door sociaal-culturele en religieuze verschillen tussen de verloskundige en de vrouw, en de relatie tussen de vrouw en de verloskundige stond onder druk door sociaal-culturele en religieuze verschillen tussen de verloskundige en de vrouw en stereotypering door de verloskundige.

Dit onderzoek laat zien dat barrières voor optimale communicatie lijken bij te dragen aan suboptimale begeleiding, vooral voor vrouwen met een niet-westerse migrantenachtergrond. Training en bijscholing kan helpen om beter met deze belemmeringen om te gaan en de kwaliteit van prenatale counseling te verbeteren.

Training kan counselors leren om complexe informatie toegankelijker te maken voor vrouwen met verschillende niveaus van kennis en van taal- en gezondheidsvaardigheden. Training kan hen ook helpen te reflecteren op besluitvorming door mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden.