Het stormt in de verloskunde. De wind lijkt echter vooral van één kant te komen. Het doel is voor ons heel duidelijk. Een stip aan de horizon: verlaging van de babysterfte, effectieve en doelmatige zorg met een tevreden patiënt. Ook over de koers die hiervoor gevaren moet worden is de NVOG het eens: integrale geboortezorg met samenwerking in één organisatie. De NVOG vaart deze koers binnen het College Perinatale Zorg, dat is aangesteld door de minister om de aanbevelingen uit het stuurgroeprapport Een goed beginvorm te geven. In het CPZ zijn alle organisaties die met geboortezorg te maken hebben vertegenwoordigd: de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de kraamzorg, de NVK, KNOV, NVOG en niet in de laatste plaats de patiënt via de NPCF.