Verloskundigen kunnen steriel water injecties toepassen als pijnbestrijding tijdens de baring. De pijn die de vrouw ervaart tijdens het injecteren is een reden die vrouwen weerhoudt te kiezen voor deze manier van pijnbestrijding. Het is onbekend of de door de vrouwen ervaren pijn ook door verloskundigen als een barrière gezien wordt om deze pijnbestrijding toe te passen.

Er werden in deze kwalitatieve Australische studie in drie focusgroepen aan 11 verloskundigen gevraagd naar hun attitude ten aanzien van het toepassen van steriel water injecties en specifiek naar het veroorzaken van pijn bij de vrouw tijdens het uitvoeren van de procedure. De participanten varieerden in leeftijd (25-55) en aantal jaren werkervaring (3-30).

Drie thema’s beschrijven de ervaringen van de verloskundigen. Het eerste thema Verloskundige zorg, interventie of kwakzalverij? beschrijft het complexe karakter van de steriel water injecties. Verloskundigen vinden het binnen hun palet aan fysiologische strategieën passen, maar ook een invasieve interventie of een door medici niet-geaccepteerde niet-bewezen methode van pijnbestrijding.

Thema twee Betekenis van pijn beschrijft dat verloskundigen pijn beschouwen als een vanzelfsprekend onderdeel van de bevalling – het hoort erbij. Het veroorzaken van extra pijn wordt echter niet als vanzelfsprekend gezien maar als tegenstrijdig met het ‘do no harm’ principe. Daarnaast past het moeilijk in de context van vrouw-verloskundige relatie. Informatievertrekking over de pijn door verloskundigen veroorzaakt door de injectie wordt door deze aspecten beïnvloed: minimaliseren ‘het valt wel mee’ of accentueren ‘het gaat echt heel erg veel pijn doen’.

Het derde thema Voldoening beschrijft de positieve gevoelens bij een goed effect van de injectie; zowel het analgesie effect maar ook de ondersteuning van het gevoel van controle tijdens de baring ervaren door de vrouw en het behoud van haar mobiliteit.

De auteurs concluderen dat eigen attitude van de verloskundige maar ook die van collega’s binnen integrale zorgverlening terughoudendheid kunnen veroorzaken in informatievoorziening over en het toedienen van steriel water injecties.