Een van de speerpunten van het huidigekabinet is transparantie van kwaliteit in allesectoren. Minister Klink wil dat duidelijkwordt welke zorgaanbieder welke kwaliteitlevert. Kwalitatief goede zorg is zorg diepatiëntgericht, veilig, effectief en op tijd is endie is toegesneden op de behoeften van deindividuele patiënt of cliënt.