In dit artikel wordt de lezer geïnformeerd over het systeem van niveaus van bewijskracht die worden gehanteerd bij de ontwikkeling van KNOV-standaarden. Dit systeem is voornamelijk een hulpmiddel: voor de auteurs om op een wetenschappelijk verantwoorde manier hun weg te vinden door stapels wetenschappelijke artikelen heen naar bruikbare aanbevelingen voor verloskundige zorg van alledag; voor de gebruikers van richtlijnen om inzicht te krijgen in de onderbouwing van de standaard. Het maken van richtlijnen is een jonge wetenschap en nog volop in ontwikkeling. Zo ook de methoden die (inter)nationaal gebruikt worden om richtlijnen te maken. Ook als KNOV zijn we in beweging. We proberen de ontwikkelingen op de voet te volgen en onze manier van richtlijnontwikkeling te optimaliseren. We hopen dat we deze ambitie kunnen blijven waarmaken.