Richtlijnen hebben als doel de kwaliteit vande zorg te verbeteren. Om na te gaan of deaanbevelingen uit de richtlijn in de praktijkworden nageleefd, worden bij elke richtlijnindicatoren opgesteld. Dit artikel bespreekt dezorginhoudelijke indicatoren voor de richtlijn‘Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens debaring’. Waarom zijn indicatoren belangrijk enwat betekenen ze in de praktijk voor verloskundigen?