Deze studie onderzocht de ervaringen van zorgverleners met de aard en kwaliteit van interprofessionele samenwerking in de Nederlandse verloskunde en bevorderende en belemmerende factoren voor de samenwerking.

Bijna 4.000 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen, en kraamverzorgenden vulden een online vragenlijst over de samenwerking in hun regionale “multidisciplinaire teams” (MDT’s).

De vragenlijst was grotendeels gebaseerd op de subschaal workplace collaboration van de gevalideerde Leiden Quality of Work Questionnaire for Nurses (Likertschaal met scores 1-4). De uitkomstmaat was Gemiddelde Samenwerking Score (GSS).

De onderzoekers verdeelden de antwoorden in categorieën Tevreden (scores 3-4) en Ontevreden (scores 1-2,9). Voor de analyse verdeelden de onderzoekers de zorgverleners in vier groepen: eerstelijns verloskundigen, tweedelijns verloskundigen, artsen en verpleegkundigen/verzorgenden.

Veertig procent van alle zorgverleners zijn ontevreden over de samenwerking binnen hun MDT. Er zijn significante verschillen tussen de groepen. De eerstelijns verloskundigen zijn het minst tevreden (2.79, SD 0.34) en de verpleegkundigen/verzorgenden zijn het meest tevreden (3.03, SD 0.32). Van de eerstelijnsverloskundigen is 31% tevreden, van de tweedelijns verloskundigen 44%, van de artsen 47% en van de verplegenden/verzorgenden 68%.

Hoofdthema’s in de bezorgdheid van de zorgverleners zijn: de aanwezigheid van competitie, gebrek aan vertrouwen, behoefte aan gevoel van gewaardeerd worden en mogelijkheden om elkaar te helpen waar nodig. De eerstelijns verloskundigen (p< 0.001) en tweedelijns verloskundigen (p=0.06) zijn het meest pessimistisch over samenwerking in toekomstige modellen van verloskundige zorg.

De conclusie is dat de interprofessionele samenwerking niet optimaal is en de relatie tussen zorgverleners onder druk staat. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor veiligheid en kwaliteit van zorg. De auteurs bevelen aan dat beleidsmakers vóór het introduceren van nieuwe zorgmodellen eerst onderzoek te doen naar de beste verbeter-strategieën binnen ieder MDT, omdat een algemene benadering niet werkt.