Waar wetenschappers tot dusverre meenden dat het embryo veel zuurstof nodig had voor zijn ontwikkeling, blijkt nu dat veel zuurstof juist giftig is. De eerste drie maanden leeft het embryo zoals schimmels en gisten dat vroeg in de evolutie al deden.