EvaluatieonderzoekTussen 1 juli 2008 en 1 juni 2009 vond in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam een evaluatie plaats van een pakket met een zwangerschapscursus en de cursussen ‘Moeder worden, moeder zijn’ en ‘Leer je baby kennen’. Dit cursuspakket maakte deel uit van het Convenant tussen AT (Amsterdam Thuiszorg) en de VKA (Verloskundige Kring Amsterdam) (2007).Het betrof een gratis en laagdrempelig aanbod voor alle (aanstaande) ouders in Amsterdam: autochtoon en allochtoon. Het cursuspakket werd aangeboden vanuit de Ouder en Kind Centra (OKC), de Amsterdamse variant van de Centra voor Jeugd en Gezin. Op 1 januari 2009 nam de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) dit aanbod over van AT.