Onlangs is de richtlijn ‘Zwangerschap bij diabetes’ van de NederlandseInternisten Vereniging herzien door een werkgroep van het CBO.De KNOV was in de werkgroep vertegenwoordigd. Hierin is geprobeerdalle beroepsgroepen op één lijn te krijgen, wat betreft screening,diagnostiek en behandeling. Hier vindt u een overzicht van de aanbevelingendie de eerstelijns verloskunde aangaan.