Complicaties tijdens de zwangerschap veroorzaken stress bij de zwangere en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op angst en depressie. Deze Nieuwzeelandse kwalitatieve studie onderzoekt hoe zwangeren een zwangerschapscomplicatie en hun zorg hieromtrent ervaren.

Er werden semi-gestructureerde interviews gehouden met twaalf hoog-risico zwangeren; vier primapara en 8 multipara met een leeftijd variërend tussen 23 en 40 jaar.

Complicaties bestonden uit diabetes gravidarum, hypertensie, hypotensie, pre-eclampsie, maternale hartafwijking, IUGR, cervix insufficiëntie, dreigende partus prematurus, hyperemesis, carpaal tunnel syndroom, en dreigende solutio. Acht vrouwen hadden last van meer dan één complicatie. Zes vrouwen hebben tijdens de zwangerschap in het ziekenhuis gelegen. Interviews werden opgenomen en volledig uitgeschreven.

Vijf thema’s kwamen uit de analyse naar voren:

1. Overschaduwing van de zwangerschap door de emotionele impact van de complicatie.

2. Onvoorspelbaarheid en verlies van controle, waardoor zwangeren zich uiterst kwetsbaar en hulpeloos voelen.

3. Relatie met de verloskundige, waarin de de verloskundige wordt ervaren als de meest aangewezen persoon voor emotionele ondersteuning gedurende het medisch traject.

4. Interactie medische hulpverleners in het ziekenhuis, waarbij technische zorg als onpersoonlijk wordt ervaren maar de klinisch verloskundige het humane verschil maakt en het medische-technisch jargon begrijpelijk maakt.

5. Onderkennen van het belang van ondersteuning, wederom wordt de verloskundige als meest relevante persoon aangewezen.

De auteurs concluderen dat verloskundigen een erg belangrijke rol spelen in de zorgverlening aan vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben en kunnen bijdragen aan stressvermindering bij deze zwangeren.