Management of term and post term pregnancy

Corine Verhoeven
Dat meconiumhoudend vruchtwater en schouderdystocie in de groep bij wie wordt afgewacht vaker voorkomt, brengt haar tot het vermoeden dat inleiden van de baring de neonatale uitkomsten van de zwangerschap kan verbeteren. Gezien de sterke toename in het aantal intra-uteriene vruchtdoden na 42 weken, concludeert ze dat aan iedere serotiene zwangere een inleiding aangeboden moet worden.</p> <p align=">Haar onderzoek laat verder zien dat zowel digitale als echoscopische beoordeling van de rijpheid van de cervix voor de start van een inleiding een slechte voorspeller is van de noodzaak van een sectio. Dat geldt ook voor de echoscopisch bepaalde stand van het foetale hoofd of het routinematig gebruik van een intra-uteriene druklijn om de weeënactiviteit te registreren.

De samenvatting kan op deze pagina worden gedownload.

de proefschriftensite van UvA.

Datum publicatie

16/05/2013

Promotor(s)

Prof.dr. B.W.J. Mol
Prof.dr. S.G. Oei