Vrouwen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten als gevolg van een te hoge bloeddruk tijdens de laatste weken van de zwangerschap kunnen worden opgespoord door te letten op bijvoorbeeld hun bloeddruk, BMI en tailleomtrek na de bevalling.

Bij ongeveer acht procent van de zwangere vrouwen ontstaat na de 36e week van de zwangerschap een te hoge bloeddruk. Deze vrouwen lopen op latere leeftijd een twee keer zo hoog risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, de grootste doodsoorzaak bij vrouwen in Nederland. Door deze vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten na de bevalling vroegtijdig op te sporen. kunnen zij al op jonge leeftijd profiteren van een behandeling, aldus Wietske Hermes van VUmc. Zij richtte zich tijdens haar promotieonderzoek op het identificeren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij deze vrouwen.

Hermes onderzocht tijdens haar onderzoek 306 vrouwen die een hoge bloeddruk hadden tijdens hun zwangerschap en 99 vrouwen die dat niet hadden. Alle vrouwen waren ten tijde van het onderzoek meer dan twee jaar geleden bevallen. Hermes: “Wij maten bij 34% van de vrouwen die een hoge bloeddruk hadden tijdens de zwangerschap nog steeds een hoge bloeddruk. Bij de andere groep was dit bij slechts 1% het geval.” Het onderzoek laat bovendien zien dat vrouwen die een hoge bloeddruk hadden tijdens hun zwangerschap, twee jaar na de bevalling onder meer een  hogere BMI (Body Mass Index), grotere taille- en heupomtrek, hogere bloedsuikerwaarden en hogere cholesterolwaarden hebben.

Hermes gebruikte drie voorspellingsmodellen om het risico op hart- en vaatziekten te berekenen. Omdat vrouwen op jonge leeftijd een zeer beperkte kans hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten berekende Hermes het 10-jaarsrisico van deze vrouwen alsof ze 60 jaar oud waren. Bij vrouwen die tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk hadden blijkt dit risico met 7,2% bijna drie procent hoger te zijn dan bij andere vrouwen. Het 30-jaarsrisico (op eigen leeftijd van de vrouw ten tijde van de studie) is met 11% bijna vier procent hoger dan normaal. “De onderzochte waarden kunnen dus worden gebruikt om vrouwen met een hoog risico op hart- en vaatziekten op te sporen”, aldus de onderzoekster. “Verder onderzoek moet uitwijzen of screening op risicofactoren voor hart- en vaatziekten na een hoge bloeddruk in de zwangerschap haalbaar en kosteneffectief is.”

(bron: VUmc)