De auteur concludeerde dat het meten van IgG antistoffen samen met hs-CRP in een bloedmonster de optimale strategie is om bij vrouwen met kinderwens eventuele eileiderafwijkingen ten gevolge van chlamydia trachomatis op te sporen. Erfelijke variaties in het immuunsysteem blijken samen te hangen met de kans op eileiderafwijkingen ten gevolge van Chlamydia trachomatis. Hoemeer genetische variaties aanwezig zijn, des te groter de kans op eileiderafwijkingen lijkt te zijn.