1. Voldoet het screeningsprogramma irregulaire erytrocytenantistoffen (non-D antistoffen) in de zwangerschap aan de criteria van Wilson en Jungner?2. Wat is het effect van de antenatale anti-D-profylaxe in de eerste zwangerschap?Observationele studies:- index-cohort- case control- vragenlijst onderzoek longitudinaaleconomische analyse- Prevalentie IEA door non-D-antistoffen: 1:300 zwangerschappen. Ernstige ziekte bij het kind bij 1:15.000 zwangerschappen, meestal door anti-K of anti-c, enkele keer door andere rhesusantistoffen (E, C, e). Sensitiviteit screening om ernstige ziekte kind op te sporen 75%; gemiste cases meestal door anti-c veroorzaakt. Zwangeren zijn positief over de screening, maar zijn maar matig tevreden over de informatie. Risicofactoren voor non-D-IEA zijn eerdere bevalling en bloedtransfusie, grote operatie of hematologische ziekte. 30% heeft geen risicofactoren. In deze groep komt geen ernstige ziekte van het kind voor. De kosten van het huidige screeningsprogramma bedragen 20.000-67.000/QALY, wat onder de geaccepteerde grens van 80.000 euro is. Efficiencyverbetering is mogelijk doorsubgroepscreening. Meerkosten voor 2e screening van c-negatieven zijn acceptabel.Anti-D in week 30 halveert kans op D-immunisatie en ernstige ziekte bij kind in volgende zwangerschap. Risicofactoren voor D-immunisatie ondanks ante- en postnatale anti-D: kunstverlossing, bloedtransfusie bij bevalling, serotiniteit en jongere leeftijd.Het screeningsprogramma voldoet aan criteria Wilson en Jungner. Verbeteringen zijn mogelijk: 1 intensieve monitoring van zwangerschappen met antistoffen beperken tot anti-D, anti-c en anti-K; eenmalige labbepaling in 3e trimester bij andere rhesusantistoffen, 2. 2e screening bij c-negatieve zwangeren (19%) 3. Subgroepscreening in eerste trimester bij vrouwen met bloedtransfusie en/of eerdere bevalling in de anamneseAntenatale anti-D-profylaxe bij parae-0 is effectief. Extra anti-D-toediening na kunstverlossing of langdurig/moeizaam nageboortetijdperk kan D-immunisaties verder verminderen.