Kort na de introductie van de combinatie anticonceptiepil in 1959 werd de eerste casus van veneuze trombose tijdens gebruik van een anticonceptiepil beschreven. Veneuze trombose is een zeldzame aandoening bij vrouwen in de fertiele levensfase en heeft een incidentie van ongeveer 3 per 10.000 vrouwen per jaar. Het gebruik van orale combinatie anticonceptie is geassocieerd met een verhoogd risico op veneuze trombose: twee tot zes keer zo hoog ten opzichte van gezonde vrouwen die geen orale anticonceptie gebruiken. Ondanks de lage incidentie is het gebruik van hormonale anticonceptie toch een veelvoorkomende oorzaak van veneuze trombose, omdat wereldwijd miljoenen vrouwen een anticonceptiepil gebruiken. De doelstelling van dit proefschrift was om het risico op veneuze trombose tijdens gebruik van verschillende hormonale anticonceptiva te bestuderen en te vergelijken, en meer inzicht te krijgen in het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het verhoogde risico op veneuze trombose tijdens gebruik van hormonale anticonceptie.

De samenvatting kan op deze pagina worden gedownload. De overige onderdelen van het proefschrift (voor zover al publiekelijk beschikbaar) kunnen worden gedownload op http://hdl.handle.net/1887/26110.