Vrouwen met ernstig overgewicht hebben vaker problemen met de eisprong, worden minder gemakkelijk zwanger en hebben vaker complicaties tijdens de zwangerschap. In haar proefschrift onderzoekt Anne van Oers verschillende aspecten van een leefstijlinterventie voorafgaande aan vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen met obesitas en vruchtbaarheidsproblemen. Daarbij maakte zij gebruik van de data van de LIFEstylestudie, een gerandomiseerde studie waaraan subfertiele vrouwen met obesitas en een kinderwens deelnamen.

In de LIFEstyle studie werden de effecten van een zes maanden durende leefstijlinterventie voorafgaande aan vruchtbaarheidsbehandelingen vergeleken met direct starten met vruchtbaarheidsbehandelingen. De leefstijlinterventie was gericht op 5 tot 10% gewichtsverlies. De deelneemsters werd een afgestemde dagelijkse calorie-inname geadviseerd alsmede hun dagelijkse fysieke activiteit te verhogen (minimaal 10.000 stappen) en zich twee- tot driewekelijks, 30 minuten matig intensief in te spannen. Tevens werd motiverende gespreksvoering toegepast om deelneemsters zich bewust te laten worden van een gezonde leefstijl en bewust te worden van de veranderingen die ze zelf konden aanbrengen in hun leefstijl.

Vrouwen die de leefstijlinterventie hadden gevolgd hadden meer gewichtsverlies, een hogere kwaliteit van leven en een betere cardiovasculaire gezondheid. Dit leidde echter niet tot een toename van de kans op een gezonde baby binnen twee jaar na het starten van de studie. Vrouwen die de leefstijlinterventie hadden gevolgd werden wel vaker op een natuurlijke manier zwanger. Dit gebeurde vooral bij vrouwen die ook problemen met de eisprong hadden (bijvoorbeeld door de aandoening polycysteus ovarium syndroom). Verder bleek dat de kosten van de behandelingen om zwanger te worden voor vrouwen die de leefstijlinterventie hadden gevolgd lager waren dan vrouwen die direct waren gestart met vruchtbaarheidsbehandelingen.

Uit het proefschrift van Van Oers blijkt dat er een aantal goede redenen zijn om vrouwen met ernstig overgewicht een leefstijlinterventie voorafgaand aan vruchtbaarheidsbehandeling aan te bieden. Leefstijlverandering is een moeilijk proces en de patiënt zou hier begeleiding voor moeten krijgen. Bij obesitas zou de inzet moeten zijn, net zoals bij andere chronische ziekte, de risico’s voor moeder en kind zo veel mogelijk te beperken.

Op 22 november promoveerde Anne van Oers in Groningen op haar proefschrift ‘Lifestyle intervention in obese infertile women’.