De organisatie van het Nederlands verloskundig systeem is, in vergelijking met andere ontwikkelde landen, uniek. In Nederland hebben zwangeren de mogelijkheid om te kiezen tussen een thuisbevalling en een poliklinische bevalling onder begeleiding van de eigen verloskundige of huisarts. Jaarlijks bevalt 30% van de Nederlandse vrouwen thuis en 10% bevalt poliklinisch in het ziekenhuis (eerste lijn). De overige 60% bevalt in het ziekenhuis onder begeleiding van de gynaecoloog (tweede of derde lijn). De laatste jaren is de organisatie van de verloskundige zorg onder druk komen te staan door verschillende ontwikkelingen, zoals hoge perinatale sterfte, negatieve ervaringen met de verloskundige zorg en hoge interventie- en verwijscijfers.

Het doel van dit proefschrift heeft betrekking op het onderzoeken van de verschillen tussen zwangeren met betrekking tot de plaats van bevalling en de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg.