Wereldwijd is bij 4-30% van de paren in de vruchtbare leeftijd sprake van infertiliteit. Infertiliteit heeft als gezondheidsprobleem een groot maatschappelijk impact. Met behulp van de (schaarse) kennis op het gebied van infertiliteit heeft de onderzoekster twee strategieën ontwikkeld waarmee geprobeerd wordt de implementatie van de Nederlandse fertiliteitsrichtlijn te bevorderen. Er zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor fertiliteitzorg (met o.a. de RANDgemodificeerde Delphi-methode onder 60 experts). De indicatoren werden getest bij 2.689 paren uit 16 Nederlandse kwaliteitsklinieken. Daarnaast werd gekeken naar de informatievoorziening aan paren die een fertiliteittraject doorlopen. De ervaringen van cliënten en de tevredenheid werden gemeten, evenals voorspellers van deze begrippen. De twee strategieën ter implementatie van de richtlijn hadden niet het gewenste resultaat, hoewel meer paren het idee hadden dat zij meer inspraak hadden in hun behandelplan.

De onderzoeker zoekt de winst in implementatie in veranderingsbereidheid van de kliniek, teamklimaat en inzetten van lokale opiniepeilers. Een van de aanbevelingen is om patiënt georiënteerde interventies niet bij de behandelaar maar bij patiëntenorganisaties te introduceren. Mourad nam geen opinies of aanbevelingen van cliëntenorganisaties mee in haar promotieonderzoek.