Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is uitgevoerd in het Generation R onderzoek.Het Generation R onderzoek is een populatie-gebaseerd prospectief cohort onderzoekbij 9778 moeders en kinderen vanaf het vroege foetale leven tot de volwassenheid. Hetonderzoek gericht op infectieziekten in de zwangerschap en in het eerste jaar is uitgevoerdin dit gehele cohort. Aanvullende, gedetailleerde metingen zijn uitgevoerd in eensubgroep van 1232 moeders en kinderen. Dit subgroep onderzoek wordt het GenerationR Focus onderzoek genoemd. Het onderzoek gericht op dragerschap van Streptococcuspneumoniae en het immuunsysteem is uitgevoerd in deze subgroep.