Geïntegreerde zorg wordt steeds meer gezien als een manier om kosten in de gezondheidszorg te verlagen, kwaliteit van de zorg te verbeteren en betere gezondheidsuitkomsten te realiseren. Hoewel de effectiviteit van geïntegreerde zorg in de chronische zorg is aangetoond, is er tot nu toe geen bewijs voor deze veronderstelling in de geboortezorg.  Inge Boesveld deed onderzoek naar de theorie achter deze Triple Aim (kwaliteit van zorg, perinatale uitkomsten en kosten ) en ontwikkelde een nog aan te scherpen set kwaliteitsindicatoren, welke in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor geboortecentra.

Geboortecentra worden gezien als dé plek om geïntegreerde geboortezorg te realiseren en op deze manier betere kwaliteit van zorg te realiseren, vanuit de veronderstelling dat meer geïntegreerde zorg betere kwaliteit oplevert. Er is geen bewijs voor dat geïntegreerde zorg in de geboortezorg effectief is. Deze thesis is grotendeels gebaseerd op het Geboortecentrum Onderzoek (landelijke evaluatie van geboortecentra) en richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van kwaliteitsindicatoren voor geboortecentra en op de ontwikkeling en gebruik van een instrument om integratieprofielen te kunnen vaststellen binnen geboortecentra en verloskundige samenwerkingsverbanden.

Het instrument om integratieprofielen vast te stellen kan bijdragen aan de discussie over hoe het verloskundig systeem in Nederland voor de toekomst ingericht kan worden, door het te gebruiken bij onderzoek in de totale range van geboortezorg. Deze thesis kon namelijk geen relatie vaststellen tussen de mate van integratie binnen een geboortecentrum en ervaren kwaliteit van zorg, perinatale uitkomsten en kosten voor vrouwen met een laagrisico op complicaties die van plan waren om in een geboortecentrum te bevallen. Boesveld bepleit verder onderzoek om vast te stellen voor welke populatie zwangere vrouwen en voor welk deel van de gehele zorgcyclus (conceptie, zwangerschap, geboorte, kraamtijd en eerste levensweken van het kind) geïntegreerde zorg wel verbetering van kwaliteit kan realiseren.

Op 3 oktober 2017 promoveerde Inge Boesveld in Utrecht op haar proefschrift ‘Integrated birth care: a Triple Aim. Quality of birth centre care in the Netherlands’.