Eerste en tweede generatie niet-westerse vrouwen maken minder gebruik van verloskundige zorg dan Nederlandse vrouwen. Dit is te verklaren uit sociaal-culturele factoren, zoals geen partner of een eerste generatie allochtone partner. Bij de eerste generatie spelen ook sociaaleconomische factoren een rol, zoals een laag gemiddeld netto huishoudinkomen.

Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Agatha Boerleider donderdag 2 april promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de bekende Deliver-studie van  de AVAG. Het onderzoek is verricht onder zwangere vrouwen afkomstig uit de vier grootste niet-westerse allochtone groepen in Nederland, namelijk zwangeren van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse herkomst.

Terwijl bijna 8% van de Nederlandse vrouwen niet optimaal gebruik maakt van verloskundige zorg, geldt dat voor ruim 22% van de eerste generatie en 16% van de tweede generatie niet-westerse vrouwen, zo blijkt uit de gegevens van vrouwen uit 20 verloskundepraktijken.

De vrouwen die niet optimaal gebruik maakten van de verloskundige zorg, bleken zich vooral laat in de zwangerschap te hebben aangemeld bij de verloskundige. Uit interviews met deze vrouwen bleek dat zij zich er niet van bewust waren dat ze zwanger waren, dachten geen toegang te hebben tot de verloskundige zorg – omdat ze bijvoorbeeld illegaal in Nederland verbleven – of daar niet klaar voor waren, bijvoorbeeld omdat ze hun familie nog niet hadden verteld dat ze zwanger waren of een abortus overwogen.

Verloskundigen en kraamverzorgenden ervaren bij niet-westerse cliënten specifieke moeilijkheden in de zorgverlening. Het vaakst worden genoemd: de taalbarrière, de beperkte kennis over de organisatie van de zorg rond zwangerschap en geboorte en de belangrijke rol van de familie de zorgverlening aan niet-westerse vrouwen bemoeilijken. Desondanks proberen verloskundigen en kraamverzorgenden optimale zorg te leveren door bijvoorbeeld alert, proactief, creatief en flexibel te zijn, en deze vrouwen bij de hand te nemen en uitleg te geven over het Nederlands zorgsysteem. Door zelf oplossingen en maatregelen te bedenken, doen ze net wat meer dan gebruikelijk is bij de zorg voor de meeste autochtone zwangeren.