Bij vrouwen met ernstig overgewicht treden veel meer zwangerschapscomplicaties op. Zij zouden daarom geen vruchtbaarheidsbehandeling  aangeboden moeten krijgen, aldus promovendus Walter Kuchenbecker. Fertiliteitklinieken zouden deze vrouwen intensieve begeleiding moeten aanbieden om alsnog af te vallen. Veel vrouwen met obesitas en verminderde vruchtbaarheid hebben grote moeite om af te vallen en houden zich slecht aan gestructureerde leefstijlprogramma’s (gezond eten, regelmatig bewegen), zo stelt Kuchenbecker vast. 

 

Kuchenbecker heeft tevens ingeschat hoeveel de kosten bedragen van vruchtbaarheidsbehandelingen en zwangerschapscomplicaties voor vrouwen met en zonder eisprong, met respectievelijk
normaal gewicht, overgewicht en obesitas. De berekende kosten per levend geboren kind na een vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen zonder eisprong bedroegen € 6045 bij vrouwen met obesitas versus € 3016 bij vrouwen met een normaal gewicht. Toekomstige prospectieve studies zullen moeten uitwijzen of leefstijlinterventies gericht op gewichtsverlies voorafgaand aan een vruchtbaarheidsbehandeling die kosteneffectiviteit verbeteren.

 

Toename van buikvet en vooral het vet om de darmen (intra-abdominaal vet) spelen een belangrijke rol in de vrouwelijke vruchtbaarheid. In vrouwen die niet ovuleren en het polycysteus ovarium syndroom hebben, leidt afname van intra-abdominaal vet tot herstel van de ovulatie. Het meten van intra-abdominaal vet met behulp van echografie is een betrouwbare, goedkope en toegankelijke manier  om de effecten van intra-abdominaal vet op de voortplanting bij vrouwen te bestuderen.

 

U kunt het proefschrift hier downloaden.