Op maandag 10 juni 2024 verdedigt gezondheidswetenschapper Stella Weiland bij de Rijksuniversiteit Groningen haar proefschrift met de titel ‘Improving smoking cessation support for pregnant women’.

Weiland beschrijft in haar proefschrift hoe de ondersteuning bij het stoppen-met-roken voor zwangere vrouwen verbeterd kan worden.

Inzicht gekregen in behoeften aan ondersteuning bij stoppen met roken

In haar promotieonderzoek heeft Weiland, in samenwerking met haar collega’s van het UMCG, de Verloskunde Academie Amsterdam Groningen en het Amsterdam Vumc, inzicht gekregen in de behoeften van vrouwen aan stoppen met roken ondersteuning, de invloed van roken tijdens de zwangerschap op zorggebruik, de associatie tussen sociaaleconomische status en sociale relaties op roken en/of drinken tijdens de zwangerschap, en de invloed van de e-sigaret op gezondheidsuitkomsten van moeder en kind.

Verslavingscoach kan ondersteuning om te stoppen met roken verbeteren

Daarnaast is de interventie om zwangere vrouwen door te verwijzen naar een coach van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) voor stoppen met roken ondersteuning geïmplementeerd en geëvalueerd in Noord-Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de optie om zwangere vrouwen door te verwijzen naar VNN een mogelijkheid is om de stoppen met roken ondersteuning te verbeteren. Van de 558 zwangere vrouwen die in 2021 rookten in zeven VSV’s in Noord-Nederland werden er 73 vrouwen doorverwezen naar een coach verslavingszorg, waarvan er 48 het traject afrondden en 12 stopten met roken.

Beleid voor elk verloskundig samenwerkingsverband en motiverende gespreksvoering

Weiland concludeert dat de stoppen met roken ondersteuning voor zwangere vrouwen verder kan worden geoptimaliseerd door ervoor te zorgen dat elk verloskundig samenwerkingsverband een beleid voor stoppen met roken heeft en volgens dit beleid werkt. Zorgprofessionals en studenten verloskunde zouden extra training moeten krijgen in motiverende gespreksvoering om de vaardigheden te hebben om het rookgedrag van zwangere vrouwen op een juiste manier te bespreken. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het gebruik van financiële beloningen, de koolmonoxide meter en de e-sigaret in de ondersteuning van stoppen met roken bij zwangere vrouwen.

De verdediging vindt plaats om 12.45 uur in de aula van het Academiegebouw in Groningen en is live en online bij te wonen.