Groep B streptokokken (GBS) zijn belangrijke veroorzakers van ernstige infecties rondom de bevalling. Ter preventie van GBS-ziekte bij het kind worden antibiotica aan ongeveer 20% van alle zwangeren toegediend. Ondanks de toediening van antibiotica worden er soms kinderen ziek. Onderzoek naar de farmacokinetiek (lotgevallen van geneesmiddelen in het lichaam) en de huidige dosering van deze antibiotica tijdens de bevalling werd nog niet eerder verricht. Antibiotica zoals amoxicilline en clindamycine, die tijdens de bevalling worden toegediend, moeten bij de moeder een voldoende tijd een werkzame bloedspiegel hebben, de moederkoek passeren en ook bij het kind een voldoende tijd een werkzame bloedspiegel bereiken.Uit ons onderzoek blijkt, dat voor amoxicilline de farmacokinetiek bij vrouwen met gebroken vliezen voor aanvang van de bevalling vergelijkbaar is met die bij niet-zwangeren. Verschillende situaties bleken geen invloed te hebben op de farmacokinetiek van amoxicilline. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een farmacokinetisch computermodel, waarin de bloedspiegels van amoxicilline van moeder, de navelstreng en het kind verwerkt zijn, lijkt de begin dosis van 2 gram amoxicilline afdoende voor het voorkomen van GBS-ziekte. Doseringen penicilline G die gebruikt worden voor de behandeling van GBS-ziekte bij vroegtijdig geboren kinderen zijn ook afdoende. Over clindamycine kunnen geen definitieve conclusies getrokken worden.