Posttraumatische stress stoornis (PTSS) na de bevalling komt voor bij 1 procent van de vrouwen die in Nederland bevallen, liet een onderzoek onder 428 vrouwen zien. Negen procent van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring. PTSS symptomen komen vaker voor na een ongeplande (spoed)keizersnede, bij vrouwen die veel pijn hebben ervaren en moeilijk met stress kunnen omgaan. Gecorrigeerd voor interventies en gecompliceerde bevallingen, is er geen verschil in PTSS tussen thuis- en ziekenhuisbevallingen.

Vrouwen met ernstige vroege pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) of PPROM (voortijdig breken van de vliezen) zouden standaard gescreend moeten worden op PTSS na de bevalling, aangezien de tweede studie bij 14 procent van de 110 deelnemende vrouwen PTSS vaststelde. Deze vrouwen waren niet vaker depressief dan de 65 gezonde zwangere deelnemers. PTSS komt vaker voor bij depressieve klachten voor of tijdens de zwangerschap en na overlijden van de baby. Vijftien maanden postpartum heeft 11 procent van de vrouwen die pre-eclampsie hadden (nog steeds) PTSS. Partners kunnen postpartum ook PTSS ontwikkelen. Er is een sterke correlatie tussen de vrouw en haar partner in de ernst van de PTSS symptomen (r=0.62). Dit pleit ervoor om ook oog te hebben voor het psychisch welbevinden van partners.

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar een effectieve behandeling van PTSS na de bevalling. Een pilot study laat zien dat eye-movement desensitization and reprocessing (EMDR) resulteert in reductie van PTSS symptomen, vertrouwen geeft om een vaginale baring aan te durven, en bijdraagt aan een positief verloop van de volgende bevalling.

De meest complete versie van het proefschrift kan hier worden gedownload.