Er bestaan hypothesen dat de oorsprong van verschillende psychiatrische ziekten van dekinder- en de volwassen leeftijd in de ontwikkeling van de hersenen ligt. Meerdere studieshebben bewijs geleverd voor subtiele afwijkingen in de hersenanatomie van kinderen envolwassenen met ziekten als ADHD (aandachtstekort en hyperactiviteitstoornis), autisme enautisme verwante stoornissen en schizofrenie. Het is echter nog onduidelijk of deze kleinehersenafwijkingen ontstaan in het prenatale leven of tijdens de verdere ontwikkeling van dehersenen in de kindertijd en adolescentie. Bevindingen die de hypothese ondersteunen dat(kinder)psychiatrische ziekten gerelateerd zijn aan negatieve omgevingsinvloeden tijdensde foetale en vroeg postnatale fase komen voort uit studies die een toegenomen risico opschizofrenie beschreven bij personen die geboren werden na de Hongerwinter en studies diemeer bevallingscomplicaties vonden bij patiënten met neuropsychiatrische ziektebeelden.Het doel van dit proefschrift was de bestaande kennis over de prenatale en vroege hersenontwikkelingsbasisvan gedrags- en emotionele problemen uit te breiden. De studies in ditproefschrift werden uitgevoerd binnen het Generation R onderzoek, een dataverzamelingsprojectvanaf de foetale fase tot in de jong-volwassenheid in Rotterdam.