Op donderdag 13 december 2018 verdedigde Eveline Mestdagh, verloskundige en opleidingshoofd Vroedkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, succesvol haar proefschrift genaamd ‘Proactief gedrag in de verloskunde’ aan de Universiteit Antwerpen onder leiding van haar promotoren Bart Van Rompaey en Olaf Timmermans.

Proactief gedrag in de verloskunde is een actueel thema. De zorg voor moeder en kind is immers constant in verandering, denk maar aan het verkorte ziekenhuisverblijf en de versnelde toename ven kennis en technologische ontwikkelingen. Hierdoor wordt van vroedvrouwen verwacht dat ze zich proactief gedragen.

Vroedvrouwen die zich proactief gedragen zijn altijd een stap voor, anticiperen op mogelijke barrières, zien veranderingen als een kans, werken autonoom, passen zich gemakkelijk aan en zijn constant op zoek naar de meest effectieve en kwalitatieve state-of-the-art-zorg.

Mestdagh onderzocht de evolutie van het concept van proactief gedrag in de verloskunde en ging op zoek naar de relevante en irrelevante kenmerken ervan. Dankzij de medewerking van de studenten en  praktiserende verloskundigen kon Mestdagh een sterk praktijk- en opleidingsgericht werk verdedigen. Meer nog, het onderzoek speelde een grote rol in de hervorming van de opleiding Vroedkunde.

De bedoeling is om stap voor stap, toekomstige vroedvrouwen op te leiden tot proactieve state-of-the-art professionals. De participerende studenten en verloskundigen waren ook Nederlandse (student)vroedvrouwen, waardoor de resultaten ook interessant zijn voor de Nederlandse verloskunde.

Wie geïnteresseerd is in het proefschrift kan dit per email opvragen bij eveline.mestdagh@ap.be