Op donderdag 29 oktober gaat klinisch verloskundige Anne-Marie Sluijs promoveren aan de Universiteit Leiden. Haar proefschrift heeft als titel: Fear of childbirth before and after giving birth; Associations with preference for place and mode of birth.

De studies in dit proefschrift laten zien dat het niveau van angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap sterk gerelateerd is aan, en voorspellend voor,  het niveau van postpartum angst. Vrouwen met ernstige angst voor de bevalling hebben vaker een voorkeur voor het ziekenhuis, krijgen vaker pijnstilling, hebben vaker een voorkeur voor een electieve sectio en bevallen vaker per sectio (zowel electief als spoed).

Het overeenkomen van de eigen voorkeur met de uiteindelijke plaats van de partus was niet voorspellend voor de hoeveelheid angst postpartum. Wel voorspellend voor meer angst postpartum was een verwijzing van eerstelijns naar tweedelijnszorg, een spoedsectio terwijl een vaginale partus gewenst was en een slechte conditie van de neonaat.

Het is belangrijk om te voorkomen dat vrouwen gevangen blijven in de vicieuze cirkel van ernstige angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap, zich niet in staat voelen om met de inspanning van een bevalling om te gaan, vervolgens een negatieve interpretatie geven aan het geboorteproces en enkele weken na de bevalling een nog steeds bestaande ernstige angst voor de bevalling.

Screening op ernstige angst voor de bevalling moet vroeg tijdens de zwangerschap plaatsvinden om op tijd te kunnen beginnen met psychische begeleiding. Deze kan bestaan uit behandeling door een psychotherapeut en/of  een combinatie van psycho-educatie, ontspanning en lichaamsbeleving. Een combinatie van continuïteit van zorg en een verloskundig systeem dat de eigen keuze van de vrouw voor de plaats van de bevalling ondersteunt en zorgt voor een vlotte verwijzing in geval van complicaties, kan behulpzaam zijn om te voorkomen dat vrouwen met prepartum angst voor de bevalling uiteindelijk na de bevalling nog steeds ernstige angstklachten hebben.

De promotie van Sluijs is op donderdag 29 oktober van 13:45-14:30 online te volgen via een livestream. Deze is te bereiken via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie

Sluijs heeft voor haar promotie speciaal een video-productie gemaakt die via deze link https://youtu.be/hHl9Btu8syA  te bekijken is. In deze productie geeft Sluijs informatie over angst voor de bevalling. Client Sevda is in deze video ook aan het woord over haar eigen angst voor de bevalling, en over wat haar geholpen heeft tijdens de zwangerschap en de bevalling.