Het FOCUS-programma, dat zich voornamelijk richt op kennisvergroting en verbeteren van diverse vaardigheden van de zwangere en haar partner, is effectief. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Barbara Gijsbers, getiteld Promotion of exclusive breastfeeding for six months in asthmatic families”, waarop ze woensdag 21 november is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Vrouwen en hun partners werden al vroeg tijdens de zwangerschap klaargestoomd om adequaat om te gaan met diverse obstakels (zoals tegenstrijdige adviezen van hulpverleners, borstontstekingen, sociale druk, terugkeer naar werk, etc.) die ze kunnen tegenkomen tijdens de borstvoedingsperiode. De realistische boodschap “zes maanden borstvoeding geven is een uitdaging, en voorbereiding is noodzakelijk”, stond centraal.

Het FOCUS-programma bestaat uit een drietal huisbezoeken (twee tijdens de zwangerschap en één daarna) ondersteund door schriftelijke informatie waarin ervaringen van andere ouders afgewisseld worden met praktische borstvoedingstips. Aan het onderzoek deden zwangere vrouwen uit Brabant en Limburg mee waarbij astma in het gezin voorkomt. Kinderen met één of twee astmatische ouders hebben namelijk een grotere kans om astma te ontwikkelen en het langdurig (tenminste zes maanden) uitsluitend borstvoeding geven vermindert deze kans. Bijna de helft van de vrouwen die meededen aan FOCUS slaagden erin om de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven, tegenover een kwart van de vrouwen die geen voorlichting kregen.

In Nederland is de laatste jaren vanuit de overheid veel aandacht geschonken aan de bevordering van borstvoeding, gezien de grote gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Naast bescherming tegen infectieziekten zijn er ook aanwijzingen dat borstvoeding op de langere termijn beschermt tegen vetzucht onder jongeren en hart- en vaatziekten. Dankzij de inspanningen van de overheid geeft nu een kwart van de Nederlandse vrouwen zes maanden uitsluitend borstvoeding, maar dit is nog altijd laag in vergelijking met andere Europese landen. (bron: persbericht UM)

Het proefschrift is hiernaast als PDF te downloaden.
De auteur is bereikbaar via b.gijsbers@umcutrecht.nl