Dit proefschrift beschrijft de resultaten van de LEMMoN studie, een 2 jarige landelijke studie naar ernstige maternale morbiditeit (‘Severe Acute Maternal Morbidity, SAMM) in Nederland. Alle ziekenhuizen met een afdeling verloskunde in Nederland participeerden in de studie, die liep van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2006. Voor het eerst is hiermee inzicht verkregen in
de frequentie, mortaliteit en risicofactoren van ernstige maternale morbiditeit in Nederland, alsmede de factoren die wijzen op tekortschietende zorg (substandaard zorgfactoren) die daarbij een rol spelen. Wij waren speciaal geïnteresseerd in het verband tussen etniciteit en ernstige maternale morbiditeit, omdat etniciteit een significante risicofactor blijkt te zijn voor moedersterfte en ernstige maternale morbiditeit.

Nog niet alle onderdelen van het proefschrift zijn vrijgegeven voor publicatie. In de bijlage is de samenvatting opgenomen. In de repository van Universiteit Leiden zijn de overige vrijgegeven delen van het proefschrift terug te vinden. Daar staat tevens een overzicht van verschenen publicaties.