Hoewel zwangerschapsvergiftiging altijd werd gezien als een voorbijgaande aandoening bij zwangere vrouwen, ervaren sommige vrouwen nog jaren na een zwangerschapsvergiftiging vergeetachtigheid, concentratieproblemen en angstige en depressieve gevoelens. Ineke Postma onderzocht daarom in haar promotieonderzoek of deze klachten inderdaad een gevolg van pre-eclampsie kunnen zijn.

Met haar onderzoek toont Postma aan dat vrouwen na het doormaken van (pre-)eclampsie even goed presteren bij het uitvoeren van cognitieve testen als vrouwen die een zwangerschap hadden zonder bloeddrukproblemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de cognitieve klachten die deze vrouwen ervaren vooral optreden in complexe en stressvolle situaties van alledag. Vrouwen die daarnaast ook vaker last hebben van angst en depressie kunnen hier gevoeliger voor zijn. Al met al kunnen deze klachten wel degelijk een impact hebben op het dagelijks leven. Opvallend is dat moeders, ook jaren na (pre-)eclampsie, cognitieve klachten kunnen uiten, zoals vergeetachtigheid en meer moeite met concentratie. Ook kunnen ze wat vaker klachten uiten van angst en depressie.

De laatste jaren is het duidelijk geworden dat een deel van de vrouwen die (pre-) eclampsie hebben gehad een verhoogde aanleg voor hart- en vaatziekten hebben. Mogelijk is dit de reden waarom op hersenscans vaker hersenveranderingen in de vorm van wittestoflaesies worden gezien dan bij vrouwen die geen hoge bloeddruk hadden tijdens de zwangerschap of vrouwen die nooit zwanger zijn geweest. Deze hersenveranderingen worden normaliter bij veroudering gezien. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de ervaren cognitieve klachten in het dagelijks leven en de hersenveranderingen op scans een voorbode zijn voor een vermindering van het cognitief functioneren op latere leeftijd.