Dit proefschrift beschrijft  een gerandomiseerde gecontroleerde effectstudie van VoorZorg. Dit preventieprogramma richt zich  tijdens de zwangerschap en eerste levensfase van het kind op risicofactoren voor een ongunstige ontwikkeling van het kind. In VoorZorg krijgen hoog risico zwangeren van het begin van de zwangerschap tot 2 jaar post partum  40 tot 60 huisbezoeken van een getrainde verpleegkundige. De huisbezoeken richten zich op het verminderen  van factoren die een negatieve invloed hebben op de gezondheid, ontwikkeling en omgeving van moeder en kind. De Amerikaanse versie van dit programma, Nurse Family Partnership is eerder succesvol gebleken. De onderzoeker vergeleek de effecten van de interventiegroep (n=237) met een controlegroep die de standaardzorg ontving (n=223) in 20 gemeenten in Nederland. Primaire uitkomstmaten waren rookgedrag, zwangerschapsuitkomsten, ontwikkeling van het kind, kindermishandeling en huiselijk geweld.

VoorZorg blijkt effectief in het verminderen van roken tijdens de zwangerschap en na de geboorte in aanwezigheid van de baby. Het geboortegewicht, het aantal dysmature kinderen en de zwangerschapsduur zijn in beide groepen niet verschillend, wel geeft de interventiegroep vaker 6 maanden borstvoeding.

Voorzorg is effectief in het verminderen van het geweld tussen partners in de zwangerschap en twee jaar post partum. In de interventiegroep is er  significant minder kindermishandeling. Dit blijkt uit 40% minder  meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ook hebben tweejarige kinderen een betere leefomgeving en vertonen zij minder internaliserend gedrag. De onderzoeker beveelt op grond van de positieve effecten van zowel de Nederlandse studie als de Amerikaanse studie, aan om deze vorm van zorg internationaal te implementeren.

Op deze pagina kunt u de Nederlandse samenvatting downloaden. De meest volledige versie kunt u vinden op http://hdl.handle.net/1871/51783