Het proefschrift behandelt drie thema’s binnen de zorgverlening door eerstelijns verloskundigen. Het eerste is de normale zwangerschap en baring: wat is een normale zwangerschap? Het tweede de verwijzing naar een gynaecoloog. Tenslotte keek de promovenda naar kwaliteit van zorg. Het aantal spoedverwijzingen tijdens de bevalling blijkt relatief gering. Een belangrijke bevinding, gezien de beeldvorming dat alle verwijzingen spoed zouden zijn. Wel heeft de spoedgroep de relatief slechtste neonatale gezondheidsuitkomsten (bron: UvA)