In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van I-Space, een innovatieve beeldvormende techniek voor het driedimensionaal (3D) bestuderen van normale humane embryonale groei en ontwikkeling. Aangezien de metingen betrouwbaar uitgevoerd blijken te kunnen worden konden nieuwe biometrie groeicurven werden opgesteld van zowel al bekende parameters (zoals CRL) als van metingen aan structuren die voorheen niet meetbaar waren met gangbare echoscopische technieken (zoals lengte van de navelstreng). Ook kunnen in de I-Space morfologische kenmerken als ledemaatontwikkeling duidelijk zichtbaar gemaakt worden, waardoor een stageringsysteem als het Carnegie systeem ook in vivo kan worden toegepast.

Al deze mogelijkheden leiden ertoe dat er een completer beeld ontstaat van de groei en ontwikkeling van een embryo in het eerste trimester. Dit kan als basis dienen voor het vaststellen wat normaal is en wat abnormale groei is, waardoor de implicaties hiervan voor het verdere verloop van de zwangerschap eerder duidelijk zullen worden. Een volgende stap zal zijn om volumes te bepalen van het totale embryo, waarbij wederom vastgesteld dient te worden wat normaal is en wat niet.
 
Het Erasmus MC is volgens de auteur het enige centrum ter wereld wat gebruik maakt van een dergelijk systeem voor het bestuderen van medisch beeldmateriaal. De versie zoals gebruikt in deze studie, waarbij een volledige kamer gebruikt wordt, kan echter gereduceerd worden tot een desktop applicatie, waardoor in principe elke dokter medisch 3D beeldmateriaal op zijn eigen bureau in alle drie de dimensies kan beoordelen. Dit zal het counselen van de patient een stap verder brengen, omdat bijvoorbeeld embryonale en foetale anatomie ook voor niet-medici dan zeer duidelijk zichtbaar is.
 
Volgens de auteur biedt de I-Space in zijn huidige vorm een opzienbarende, nieuwe manier om de groei en ontwikkeling van embryogenese te bestuderen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een verschuiving van prenatale diagnostiek in vooral het 2e en 3e trimester van de zwangerschap naar ook het 1e trimester. Hierdoor kan deze ‘Virtual Embryoscopy’ ertoe bijdragen dat embryonale geneeskunde een stap dichterbij gekomen is.