Bekend maakt bemind

Een aios in de eerstelijn

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Jeroen van Dillen, Els van Drunen, Belinda Blanken en Juliet Droog

In het kader van de differentiatiestage perinatologie, eenkeuzemogelijkheid voor vijfdejaars aios in cluster Leiden,heb ik twee weken stage mogen lopen bij een eerstelijnsverloskundepraktijk. Hoewel deze mogelijkheid al jarenwordt geboden aan alle assistenten, ook buiten dedifferentiatie, werd er tot nu toe door gynaecologen inopleiding geen gebruik van gemaakt. In de HerzieningOpleiding Obstetrie en Gynaecologie (HOOG) is in 2005de stage opgenomen binnen het thema ‘zwangerschapsbegeleidingongecompliceerd’. Een verslag dient teworden opgenomen in het portfolio [Scheele F, SchutteMF, 2005].In dit eerste verslag binnen het Leidse cluster vonden wijaanleiding om de doelstelling en meerwaarde van dezestage voor eenieder te verhelderen.

Datum publicatie

01 February 10

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.