COVID-19-preventiemaatregelen geassocieerd met aanzienlijke vermindering vroeggeboorten

DOI Code: 10.1016/ S2468-2667(20)30223-1

Impact of COVID-19 mitigation measures on the incidence of preterm birth: a national quasi-experimental study.
Been J V, Burgos Ochoa L , Bertens L C M et al.

Lancet Public Health 2020;5:e604–11

Lees het originele artikel hier

Zowel Denemarken als Ierland rapporteerden (voorlopige) aanwijzingen dat maatregelen ter beperking van verspreiding van COVID-19 een aanzienlijke afname van extreme vroeggeboorten met zich meebrachten. Wereldwijd is prematuriteit de belangrijkste doodsoorzaak bij zuigelingen, met daarnaast ongunstige langetermijneffecten voor overlevenden. Onderzoek naar COVID-19-maatregelen biedt mogelijk inzicht in onderliggende oorzaken van vroeggeboorte en handvatten voor preventie.

De onderzoekers onderzochten het verschil tussen incidentie van vroeggeboorte vóór de invoering van de eerste COVID-19-preventiemaatregelen in Nederland op 9-3-2021 en daarná middels een regressiediscontinuïteitsanalyse (RDD). Data van ruim anderhalf miljoen pasgeboren eenlingen (zwangerschapsduur 24+0-41+6wk) die voor 09-03-2020 de hielprikscreening ondergingen werden vergeleken met pasgeborenen die daarna tot 16 juli 2020 (n=56.720) gescreend werden.

Beschikbare data waren: kalenderweek van de geboorte, zwangerschapsduur, geboortegewicht, geslacht en postcodecijfers (waaruit sociaaleconomische status en verstedelijkingsniveau werden afgeleid). Er zijn aparte analyses gedaan voor COVID-19-maatregelen die zijn ingevoerd op 9, 15 en 23 maart 2020, waarbij tevens voor de vier tijdvensters afzonderlijke analyses werden beoordeeld (ter exclusie van andere invloeden op de uitkomsten): een, twee, drie, en vier maanden vóór en ná de data van invoering.

De eerste COVID-19-maatregelen van 9-3-2020 zijn geassocieerd met aanzienlijke vermindering van de vroeggeboorte en dienovereenkomstig in de tijdvensters van twee (p=0∙0026), drie (p=0∙028) en vier (p=0∙023) maanden rond 9-3-2020 en statistisch significant bevonden in de subgroep van 32+0-36+6 zwangerschapsweken.

Geen significante verandering in incidentie van vroeggeboorte is waargenomen voor COVD-19-maatregelen van 15 en 23 maart 2020. Er is geen significant effect geconstateerd voor small-for-gestational-age, het geslacht of SES, hoewel een niet significante trend zichtbaar is van verminderde vroeggeboorten onder mensen uit wijken met een hoge sociaal-economische-status.

In deze nationale studie worden de eerste COVID-19-maatregelen geassocieerd met afname van het aantal vroeggeboorten in de daaropvolgende maanden. Internationale vergelijking is nodig om deze bevindingen te onderbouwen en onderliggende mechanismen te verkennen.

Type

Lancet Public Health 2020;5:e604–11
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.