Het gebruik van profylactische uterotonica in Nederland in beeld gebracht

Survey of prophylactic use of uterotonics in the third stage of labour in the Netherlands

Een fluxus postpartum (HPP; meer dan 1000 cc bloedverlies) is een serieuze complicatie voor de moeder. Internationale richtlijnen bevelen Active Management of the Third Stage of Labouraan (AMTSL) omdat dit het risico op HPP zou halveren. In Nederland lijkt een grote variatie te bestaan wat betreft het beleid voor het derde tijdperk. De KNOV heeft geen richtlijn voor het derde tijdperk en de NVOG adviseert een actief beleid postpartum wat niet hetzelfde is als AMTSL. Nederlandse onderzoekers uit Leiden onderzochten de kennis en het beleid in de Nederlandse verloskunde; zowel in de eerste- als tweedelijn.

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 June 13

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen