Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (NTOG 2015#10)

In de rubriek 'Praktijkvariatie in beeld' wordt aan de hand van een veelvoorkomend ziektebeeld, gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen diverse lokale en regionale protocollen in vergelijking met de landelijke richtlijn. In deze tweede protocolbespreking is gekozen voor de diagnose en behandeling van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap waarbij de focus ligt op zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie en pre-eclampsie.

drs. Ellen Nijkamp AIOS cluster Groningen, dr. Annemijn Aarts AIOS cluster Nijmegen

De diagnose en behandeling van pre-existente hypertensie en complicaties ten gevolge van hypertensie en pre-eclampsie tijdens de zwangerschap (zoals eclampsie en HEllp-syndroom) zijn buiten beschouwing gelaten.

Deze rubriek wordt geschreven door een wisselend duo van twee AIOS. Het achterliggende doel is om een discussie op gang te brengen welke mogelijk kan bijdragen tot meer consensus in regionale protocollen voortvloeiend uit landelijke richtlijnen.