Video-opnamen in de verloskundige praktijk

De eerste ervaringen in de Deliver-studie

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Relinde van der Stouwe Tijdschrift voor Verloskundigen

Al enige decennia wordt de videocamera inge-zet om verloskunde studenten vaardighedenaan te leren. Meestal gaat het daarbij omgespreksvaardigheden. Tegenwoordig wordenook beeldopnamen gemaakt in verloskamersals middel om te reflecteren op het handelentijdens acute situaties. Onlangs werd de video-camera voor het eerst in eerstelijns verlos -kundige praktijken gebruikt voor wetenschap-pelijke onderzoek.

Datum publicatie

01 January 11

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Trefwoorden:

acute zorg communicatie
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.