Samen onderzoek doen bevalt zó!

Het lectoraat Midwifery Science AVM draagt als interdisciplinaire onderzoeksgroep bij aan verwetenschappelijking van het onderwijs en uitbreiding van het kennisdomein van de fysiologische verloskunde. De… Berichten | 19 maart 2015

Nederlandse Midwifery Science loopt voorop

Luyben AG, Wijnen HAA, Oblasser C et al. The current state of midwifery and development of midwifery research in four European countries. Midwifery 2013;29: 17-424… Berichten | 2 juli 2013

Ontmantel niet het hele systeem

Bijzonder hoogleraar midwifery science Eileen Hutton van het VUmc wil een academische opleiding verloskunde introduceren, naar Canadees model. Dit kan volgens haar de perinatale sterfte… Samenvatting | 1 november 2011

Stelling: de verloskundige van de toekomst is academisch opgeleid

De stelling in de afgelopen periode luidde: De verloskundige van de toekomst is academisch opgeleid. De stelling in de afgelopen periode luidde: De verloskundige van… Berichten | 1 maart 2011

Even aandacht voor….de academisering van de verloskunde

Verloskundigen zijn zich meer en meer bewust van de noodzaak dat hun verlos-kundig handelen wordt onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd. Die bewegingheeft zich ongeveer tien jaar… Samenvatting | 1 november 2010

“We laten ze gewoon verhongeren!”

Vijftien jaar monnikenwerk zit erin en bij tijden wijle was hij er dicht bij om de handdoekin de ring te gooien, zoveel werk als het… Samenvatting | 1 juni 2010

Advies ontwikkeling wetenschapsdomein fysiologische verloskunde

De KNOV Wetenschapscommissie Verloskunde (Wetenschapscommissie) is op 29 februari 2008 geïnstalleerd door het bestuur van de KNOV en kreeg daarbij de volgende algemene opdracht: Het… Overige publicatie | 5 februari 2010

Verloskunde opleidingen zoeken toenadering tot wetenschap

Hoe kan de relatie worden versterkt tussen de verloskundige opleidingen en het medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek? Dat was de centrale vraag op 19 januari tijdens… Samenvatting | 1 februari 2006

De vroedvrouw een academicus?

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en maatschappij geven aanleiding om het verloskundig opleidingscontinuüm in Nederland te herdefiniëren terwijl de autonome positie van de verloskundige als medische,… Scriptie | 1 juli 2004