De stelling

De stelling in de afgelopen periode luidde: De begeleiding van verschillende baringshoudingen, dient opgenomen te worden in het vaardigheidsonderwijs en de stage van de opleiding… Berichten | 14 september 2012

Actief baren: Feiten en Fictie

Actief baren betekent dat de barende geen moment op bed doorbrengt: Niet waar Actief baren betekent onder andere dat de barende de keuze heeft voor… Samenvatting | 1 december 2011

Actief baren, op zoek naar evidence

Actief baren heeft zowel tijdens de ontsluitingsfase als tijdens de uitdrijvingsfase een toegevoegde waarde. Dit artikel bespreekt de beschikbare evidence over de effecten van verschillende… Samenvatting | 1 december 2011

Pleidooi: zwangere is wel of niet in partu

Reitsma W, Lammerink EAG, Zeeman GG. De diagnose van het baringsbegin: meer dan een definitiekwestie. Ned Tijdschr Geneesk. 2011;155:A2273Directe link naar het volledige artikel in… Berichten | 1 september 2011