Het gebruik van profylactische uterotonica in Nederland in beeld gebracht

Een fluxus postpartum (HPP; meer dan 1000 cc bloedverlies) is een serieuze complicatie voor de moeder. Internationale richtlijnen bevelen Active Management of the Third Stage… Samenvatting | 1 juni 2013

Meer onderzoek naar derde bevalfase

De derde bevalfase omvat de periode van de geboorte van de baby tot de geboorte van de placenta. Farrar D, Tuffnell D, Airey R et… Berichten | 3 februari 2011

Misoprostol to prevent post partum hemmorhage

Het vergelijken van de standaardbehandeling: Oxytocine 5IE op indicatie ter preventie van hemorrhagia post partum met Misoprostol, routinematig gegeven, in een Nederlandse verloskundige eerste lijns… Scriptie | 21 maart 2007

Preventie van moedersterfte wereldwijd door een actief nageboortetijdperk

Een fluxus is, zeker in de thuissituatie, een enerverende en gevaarlijke complicatie die langdurige gevolgen kan hebben voor de moeder. Het aantal vrouwen dat overlijdt… Samenvatting | 1 januari 2006

Synto in de eerste lijn

Levert een actief beleid van het nageboortetijdperk bij low risk zwangeren voordelen op in vergelijking met een expectatief beleid? Aanleiding om dit onderwerp te bestuderen… Scriptie | 1 maart 2005