Proefschrift: Tijd voor richtlijnen bij obstetrische noodsituaties

Obstetric Emergencies in Primary Midwifery Care in the Netherlands , Marrit Smit, Universiteit van Leiden, 26 juni 2014. Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op… Berichten | 4 september 2014

Obstetric Emergencies in Primary Midwifery Care in the Netherlands

Op 26 juni promoveerde Marrit Smit, die in het dagelijks leven als klinisch verloskundige werkzaam is in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze onderzocht voor… Promotie | 26 juni 2014

Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut

De geboortezorg is in beweging en is nergens meer hetzelfde als in 2010, toen de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte het rapport Een goed begin uitbracht… Overige publicatie | 17 juni 2014

Het effect van teamtraining in de verloskunde

Trainingen in acute verloskunde worden door verschillende organisaties aangeboden, zowel gericht op de eerstelijns setting als op de klinische situatie. Veel trainingen zijn gericht op… Samenvatting | 1 september 2013

Spoedsituaties train je met je team

Interview met Guid Oei over het belang van simulatietrainingen:Als het aan gynaecoloog Guid Oei ligt, volgen gynaecologen elk jaar minstens 1 simulatietraining,samen met hun regionale… Samenvatting | 19 februari 2013

Studenten opleiden met POET is goed voor de hele sector””

De Academie Verloskunde Amsterdam- Groningen, de Verloskunde Academie Rotterdam en de Academie Verloskunde Maastricht houden actuele verloskundige ontwikkelingen bij en integreren nieuwe kennis en inzichten… Samenvatting | 1 april 2012

De organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten

In de discussie rond de perinatale sterfte ligt de focus op de samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen en de zorgverleners in de tweede lijn. Niet onbelangrijk… Samenvatting | 1 juni 2011

Nieuwe balans in verloskundige zorg

De KNOV wil met deze visie de kwaliteit en continuïteit in de zorgverlening aan zwangeren en hun partners garanderen; ook tijdens bevallingen op andere plaatsen… Overige publicatie | 1 juni 2011

Landelijk protocol ambulancezorg (versie 7.2) en toelichting van de KNOV

Ambulanceprotocol Sinds de invoering van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) moeten aanbieders van acute zorg regionaal afstemmen hoe zij de zorgketen vormgeven. De bestaande ambulanceprotocollen… Overige publicatie | 1 maart 2011

De basis moet goed! Kwaliteit bij een Basis Spoedeisende Hulp binnen een regionaal netwerk

Een nieuw raamwerk voor spoedeisende hulp ‘Dichtbij als het kan, iets verder weg als het moet’: dat is het uitgangspunt in de moderne spoedeisende hulp.… Overige publicatie | 16 februari 2011