Het ontwikkelen en valideren van Perinatal Fear Beliefs Scale

In overeenstemming met de cognitieve theorie zijn disfunctionele, negatieve overtuigingen de kern van psychopathologie. Ook in de angst voor de perinatale periode zijn de disfunctionele en… Jaarindex | 7 februari 2019

Psychotherapie werkt bij extreme angst voor de bevalling

Rouhe H,Salmela-Aro K, Tovanen R et al. Life satisfaction, general wellbeing and costs of treatment for severe fear of childbirth in nulliparous women by psychoeducative… Berichten | 4 mei 2015

Vaders met angst voor de bevalling voelen zich minder gezond.

Hildingsson I, Haines H, Johansson M et al. Childbirth fear in Swedish fathers is associated with parental stress as well as poor physical and mental… Berichten | 3 juni 2014

Proefschrift: Kind heeft last van zorgelijke zwangerschap en levensstijl

From the Womb into the World. Early life influences on neurocognitive functioning and behaviour in five to six year olds, Eva Loomans , 11 september 2013, Tilburg University… Berichten | 31 oktober 2013

From the Womb into the World. Early life influences on neurocognitive functioning and behaviour in five to six year olds

De Amsterdamse ABCD-studie is een productieve broedplaats voor promotieonderzoek gebleken. Op 11 september was Eva Loomans als zevende van het team onderzoekers aan de beurt… Promotie | 11 september 2013

Hoe ervaren mannen de baring?

Schytt E, Bergström M. First-time fathers’ expectations and experiences of childbirth in relation to age. Midwifery 2013 DOI:10.1016/j.midw.2013.01.015 Directe link naar de samenvatting van het… Berichten | 2 juli 2013

Angst voor de bevalling een behandeling waard

Rouhe H, Slamela-Aro K, Toivanen R et al. Obstetric outcome after intervention for severe fear of childbirth in nulliparous women – randomised trial. BJOG 2012;… Berichten | 28 maart 2013

Angst voor de bevalling in de eerstelijns populatie

Sluijs A-M, Cleiren M, Wijma K et al. No relationship between fear of childbirth and pregnancy-/ delivery-outcome in a low risk Dutch pregnancy cohort delivering… Berichten | 28 maart 2013

Vier Dimensionele Klachten Lijst voor psychologische klachten van zwangere

Tebbe BBM, Terluin B, Koelewijn JM. Assessing psychological health in midwifery practice: A validation study of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ), a Dutch primary care… Berichten | 15 november 2012

Zwangeren met veel klachten

Lukasse M, Henriksen L, Vangen S ea. Sexual violence and pregnancy-related symptoms. BMC Pregnancy and Childbirth 2012, 12:83. Directe link naar de gratis full text… Berichten | 15 november 2012