Antidepressiva gebruik tijdens de zwangerschap: Wat zijn de korte- en lange termijn gevolgen voor kinderen

De laatste jaren is er veel aandacht voor het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Er zijn vele literatuurstudies uitgevoerd die met name de geboorteresultaten… Samenvatting | 31 oktober 2018

Geen verband tussen antidepressiva in de zwangerschap en autisme

Onderzoek naar het verband tussen antidepressivagebruik in de zwangerschap en het ontstaan van autisme bij kinderen geeft tegenstrijdige uitkomsten, mogelijk door methodologische tekortkomingen in het… Berichten | 6 september 2017

Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap: een pragmatische multicenter RCT

Ongeveer twee procent van de zwangere vrouwen gebruikt antidepressiva tijdens de zwangerschap vanwege depressieve klachten.┬áDat zijn ongeveer 4.000 vrouwen per jaar. De gevolgen hiervan voor… Jaarindex | 28 maart 2017

Antidepressiva en risico op zwangerschapshypertensie

Depressie tijdens de zwangerschap komt veel voor (12-25% in de VS) en veel zwangere vrouwen (3-13%) gebruiken antidepressiva. Het is nog niet duidelijk of antidepressiva… Berichten | 3 januari 2017

Prenatale depressie en angst verhogen opvoedingsstress

Bekend is dat postnatale depressie verband houdt met opvoedingsstress, die ook weer invloed heeft op de binding tussen ouders en kinderen en de ontwikkeling van… Berichten | 4 oktober 2010

Proefschrift: Aangeboren afwijkingen en maternaal medicijngebruik

In een case-control monitoring systeem voor aangeboren afwijkingen, wordt informatie over aangeboren afwijkingen en maternaal medicijngebruik verzameld op een doorlopende basis. Hiertoe worden gegevens gebruikt… Berichten | 1 april 2010

Effecten van antidepressiva

Het gebruik van antidepressiva in de zwangerschap verhoogt het risico op vroeggeboorte en groeivertraging. Onderzoek hiernaar werd in Amerika gedaan met de data van het… Berichten | 4 februari 2010

Antidepressiva tijdens de zwangerschap: een inventarisatie van de risico’s

Op 14 april j.l. promoveerde Tessa Ververs aande Universiteit Utrecht op haar proefschriftover het gebruik van antidepressiva tijdens dezwangerschap (Ververs, 2009). Ongeveer 2%van de Nederlandse… Samenvatting | 1 september 2009

Proefschriften: Antidepressants during pregnancy. Risks for mother and child.

Het doel van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap is het optimaliseren van het welzijn van de moeder en tegelijkertijd de mate van foetale… Berichten | 28 mei 2009

Antidepressiva of niet?

Vanuit het UMC Utrecht loopt een grootschalig onderzoek naar het juiste gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Tessa Ververs, ziekenhuisapotheker bij het UMC, hoopt over… Berichten | 27 september 2007