De transformerende kracht van het begeleiden van een thuisbevalling op verloskundigen

In Australië blijkt dat vrouwen steeds meer de behoefte hebben om thuis te bevallen. Er zijn drie vereisten voor een verloskundige in Australië om een… Samenvatting | 2 november 2020

Kennis, attitude en begeleiding door verloskundigen bij miskraam

Tien tot vijftien procent van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. De verloskundige speelt een grote rol in het beleid rondom miskraam en in de… Samenvatting | 7 januari 2019

Hoe denken kwetsbare vrouwen over preconceptiezorg?

Er is veel aandacht voor preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen met een laag sociaaleconomische status (SES) en opleidingsniveau. Deze kwalitatieve studie richt zich op de beleving… Samenvatting | 19 mei 2018

Eerstelijnsverloskundige lijkt positief over NIPT als eerste screening

De eerstelijnsverloskundigen geven aan 85% van de zwangere vrouwen counseling over screening. Dit Nederlandse dwarsdoorsnede onderzoek richt zich op de kennis en attitude van eerstelijnsverloskundigen… Samenvatting | 13 maart 2018

Aandacht voor mondzorg bij zwangeren is ondermaats

Slechte mondhygiëne tijdens zwangerschap kan leiden tot vruchtdood, pre-eclampsie, laag geboortegewicht en prematuriteit, maar zwangere vrouwen lijken zich hiervan niet bewust. Verloskundige zorgverleners kunnen de… Samenvatting | 19 februari 2017

Attitudes van zwangere vrouwen en hun partners ten aanzien van niet-invasieve prenatale screening (NIPT)

Er is op dit moment veel aandacht voor niet-invasieve prenatale testen (NIPT) voor trisomieën, waaronder downsyndroom, en de mogelijke uitbreiding naar andere aandoeningen. Doel van… Samenvatting | 1 mei 2014

Zorgverleners vinden screening op middelengebruik lastiger dan zwangeren

Seib CA, Daglish M, Heath R et al. Screening for alcohol and drug use in pregnancy. Midwifery. Directe link naar de samenvatting in Midwifery Deze… Berichten | 10 februari 2012

Seksualiteit als onderwerp van gesprek voor de verloskundige

Olsson A, Robertson E, Falk K et al. Assessing women's sexual life after childbirth: the role of the postnatal check. Midwifery 2011;27:195-202 Vrouwen hebben postpartum… Berichten | 6 juli 2011

Proefschrift Patiëntgerichtheid meetbaar gemaakt

Patient-centredness in fertility care Inge van Empel 30 juni 2011, Radboud Universiteit Nijmegen Patient centered care staat volop in de belangstelling in de verloskunde, maar… Berichten | 6 juli 2011

Bedenkingen obstetrici bij sectio caesarea op verzoek zonder medische indicatie

Fuglenes D, Oian P, Gyrd-Hansen D. Norwegian obstetricians' opinions about cesarean section on maternal request: should women pay themselves? Acta Obstet Gynaecol Scand. 2010;89:1582-1588 Directe… Berichten | 5 mei 2011