Ervaringen van Australische vrouwen over besluitvorming bij inleiding van de baring

Wereldwijd neemt in met name hoge-inkomenslanden het percentage inleidingen toe. De richtlijnen over inleiden en de sterkte van de onderliggende evidence verschillen aanzienlijk per indicatie,… Samenvatting | 21 september 2020

Geboortecentrum versus thuisbevalling

Dahlen H, Jackson M, Schmied V et al. Birth centres and the national maternity services review: Response to consumer demand or compromise? Women and Birth… Berichten | 5 mei 2011