De baring op waarde geschat?

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van inzicht in de achtergrond van de besluitvorming binnen de eerstelijns verloskundige zorg. Hiervoor is de volgende… Scriptie | 16 december 2011

Mantelzorgdoula-onderzoek

Welke omstandigheden en voorwaarden zijn nodig voor het optimaal kunnen inzetten van een mantelzorgdoula voor vrouwen die bevallen binnen ZGT Almelo? Scriptie | 1 maart 2010

Wat ons opvalt in de LVR2

De LVR2 kent twee rubrieken die iets zeggen over de leiding bij een bevalling: wie pakte het kind aan, en wie was eventueel aanwezig als… Samenvatting | 1 oktober 2009

Nederlandse verloskundigen over de doula

  De laatste jaren is in de media veel aandacht geweest voor de doula. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een verloskundige geconfronteerd wordt… Samenvatting | 19 december 2008

De doula in het eerstelijns verloskundig systeem in Nederland

Wat vinden verloskundigen, die werkzaam zijn in het eerstelijns verloskundige zorgsysteem in Nederland, van doula´s bij een thuispartus van een primipara? Onderzoeksvragen 1.Beroepsbeeld/rol van de… Scriptie | 20 april 2008

Is de ontwikkelde vragenlijst geschikt om te gebruiken bij een onderzoek naar de verwachtingen van zwangere vrouwen, omtrent het eerste telefonisch contact met de eerstelijns verloskundige durante partu?

Nadat het eerste telefonisch contact tussen een barende en haar verloskundige heeft plaatsgevonden, lijkt een bezoek om meerdere redenen wenselijk. Hoe een vrouw haar bevalling… Scriptie | 1 april 2008

Welke factoren zijn van invloed op de beleidskeuze van eerstelijns verloskundigen bij niet-vorderende ontsluiting?

Het doel van de studie is om inzicht te verkrijgen in welke factoren invloed hebben op het beleid dat gevoerd wordt door eerstelijns verloskundigen bij… Scriptie | 1 maart 2008

Langsgaan bij beginnende weeën

‘Welke factoren spelen mee bij het besluit van de verloskundige om, binnen een uur na het eerste telefonisch contact met een primipara met beginnende weeën,… Scriptie | 1 januari 2008

Continue baringsondersteuning in Nederland

Wat is de toegevoegde waarde van continue baringsondersteuning op de psychische en fysieke baringsuitkomsten voor de Nederlandse eerstelijns zwangeren populatie? Scriptie | 2 juli 2007

Het effect van continuïteit van zorgverlener op de baringsuitkomsten

Zullen er statistisch significant meer vaginale partus, gave perinea en minder obstetrische interventies plaatsvinden, wanneer de barende bekend is met haar begeleidende zorgverlener dan wanneer… Scriptie | 1 juni 2007